Eddie Redmayne Spotted Enjoying Budapest's Best Coffee